A 2019/20-as nevelési év programtervezete

Categories :

Galgahévízi Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

2019.08.26.

Évindító  nevelőtestületi értekezlet

 • Nyári Óvodai élet értékelése
 • A 2019/20-as nevelési év feladatai, célkitűzései, az előzőleg már ismertetett munkaterv véleményezése, jóváhagyása
 • Munkaközösségek (Tehetséggondozó, BECS) éves terve
 • Törvényi változások adta teendők, Házirend felülvizsgálata 
 • Évindítás, munkaidő beosztás
 • Általános tudnivalók

2019.08.28.

Óvodások lettünk! Óvodás és nevelési évet indító  szülői értekezlet (Maci csoport)

Téma:

 • Ismerkedés, a beszoktatás menete
 • A 2019/20-as nevelési év feladatai, célkitűzései
 • Általános tudnivalók az óvodai életről

2019.09.05

Nyugdíjba távozó kolléganők búcsúztatása Pázmándi Erzsébet óvó néni és Lajtosné Mariska dajka néni

2019.09.09

Dajkai munkamegbeszélés

 • Új kolléganő bemutatása
 • Aktualitásokból adódó feladatok, teendők
 • Munkaidő beosztás
 • Általános tudnivalók

2019.09.10

 • Óvoda Szülői Szervezet évnyitó gyűlése.
 • Vezetőségi tagok újraválasztása, új tagok köszöntése
 • Alapdokumentumok véleményezése, közös feladatok, célkitűzések megbeszélése. Alapítvánnyal kapcsolatos feladatok.
 • Udvar rendezésre társadalmi munka szervezése (játékok festése, baba ház rendbe tétele)

2019 szeptember 16 – 20

Csoportonként a nevelési évet indító szülői értekezletek megtartása (Süni,  Cica, Méhecske csoport)

2019.09. eleje

A megbízott óvodavezető beszámolója a képviselőtestület tagjainak a 2018/2019-es nevelési évről

2019 szeptember közepe

Tehetségműhelyek beindítása, éves tervek leadása

09.25. 17 óra

Munkatársi értekezlet 

Téma: 

 • Új és visszatérő kolléganők üdvözlése
 • Éves munkaterv ismertetése, az előttünk álló nevelési évben a célok, feladatok
 • Munkaköri leírások felülvizsgálata
 • Általános kérdések, kérések felvetése, megbeszélése

Vendég: Vanó András polgármester úr

október –  november

Tanítók és óvodapedagógusok szakmai találkozója.

A galgahévízi általános iskola alsós nevelőivel az óvoda és az iskola közötti átmenetről beszámoló, tapasztalatok átadása egymásnak, kérdések, kérések, aktualitások, kiemelve a beiskolázással kapcsolatos új törvénymódosítást.

2019.10.01.

Jelentkezés a Humusz Szövetség által hirdetett komposzt ünnepre. 

2019 október 28

Szaktanácsadó felkérése nevelőtestületünk  részére az önértékelés témában

10.11 . 

Komposzt buli a zsámboki és boldogi óvoda nagycsoportosaival. házigazda mi leszünk. Kincskereső Komposztnap Kicsiknek témában játékos tapasztalatszerzés a komposztálás és a környezetvédelem témában.

2019.10.15.

Közös szülői értekezlet keretében az óvodai szociális segítő munkatárs bemutatkozása, tájékoztató

10. 15-ig 

Az éves statisztikai jelentés leadása a KIR-be.

2019.10. 18.

Szüreti játszóház délelőtt az udvaron. Hagyományok felelevenítése, népi játékok gyermekeknek, szüretelés, szőlő préselés, must készítés, kóstolás. Csőszkunyhó építése kukoricaszárból. 

10. 20.

Idősek napja rendezvény a művelődési otthonban, melyen a nagycsoportosok kis műsorral vesznek részt. 

2019.10.22. 

Szüreti bál a nagycsoportosok szervezésében. 

Jelen van az óvoda minden csoportja, a nagycsoportos szülők, nagyszülők, valamint meghívott vendégeink. 

2019.10.28 – 11.03.

Őszi szünet az iskolában  (igényfelmérés felügyeletre)

2019.11.  eleje

Pszichológiai előadás az óvoda kollektívájának a „Stressz a mindennapokban” témában, az egészségvédelmi pályázat keretében

2019.11. közepe

Ajándék báb mese az óvó nénik  előadásában, Márton napi megemlékezés, hagyományok felelevenítése

2019.11.17.

Kollektív szereplés a művelődési ház által szervezett Férfinapi rendezvényen.

2019.12.06.

Mikulás ünnepély csoportonként. Nyílt nap a Maci csoportban.

2019.12.09 

Mikulás ajándék műsor a Zene Bona Együttessel 10 órától.

2019. december első hete

Mézeskalács sütés a térre az Alapítvány részére

2019.12. 12

A  Geötz téren Karácsonyi vásáron részvétel  (zsákbamacska, forralt bor, tea)

2019.12.13. (16 – 18)

Kreatív karácsonyvárás. Közös kézműves tevékenység a szülőkkel minden csoportnak, közben ünnepi ráhangolás.

2019.12.18.

Karácsonyi ünnepély a nagycsoportban. A nagyok Betlehemes játékkal kedveskedtek az óvodás társaiknak, nevelőiknek, szüleiknek, nagyszüleiknek és meghívott vendégeinknek.

2019.12.22.

Falukarácsony ünnepén a nagycsoportosok kis műsorral vesznek részt.

12. 20. (délután)

Munkatársi értekezlet az óvoda dolgozói részére. 13 óráig lesz óvoda

2019.12.23 – 2020.01.06.

Téli szünet óvodánkban

2020.01.15.

Az OH felé a szülői kérelmek benyújtásának határideje

                                                                                                                                                                                                                                                             2020.01.eleje

Éves költségvetési koncepció leadása a hivatalnak

január – február

A nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatának folyamatos végzése, értékelése 

01.09.

ÓSZSZ megbeszélés.

2020.01. 31.

OVI-FARSANG az óvodában. Csoportonként, majd közösen ünnepelünk, énekelünk, táncolunk. A konyhás nénik fánkkal készülnek erre az alkalomra.

2020.01.30.

Zene-bona farsangi műsora óvodánkban

2020.02.07.

Pompás napok keretében továbbképzés mese-vers témában a környék óvodapedagógusaival közösen. Előzetes felmérés alapján szükség esetén, felügyeletet tudunk biztosítani.

2020.02.15.

Alapítványi jótékonysági bál az ÓSZSZ szervezésében.

02. 23

Az óvoda dolgozói fellépése a Falufarsangon.

02. 26.

ÓSZSZ féléves gyűlése, az Alapítványi bál értékelése.

Közös feladatok, célkitűzések megbeszélése.

2020.02.vége

Gyermekjóléti éves közgyűlés, az elmúlt időszak gyermekvédelmi munkájának értékelése.

03. 08. 

Nőnapi megemlékezés csoportonként. Ajándékozás az ÓSZSZ szervezésével.

2020.03.13.

A tavasz első ünnepének méltó megemlékezés. Koszorúzás a hivatali szobornál. Népi játszóház meghívása. 

04. 06 – 07 -08.

Húsvéti locsolkodás hagyományának felelevenítése csoportonként.

04. 13 – 14.

Óvodai szakvélemények kiadása.

04.09 – 04.14.

Tavaszi szünet az iskolában (előzetes felmérés felügyeletre)

2020.04.14.

Nevelési értekezlet 

Téma:

  • Értékelések, célkitűzések
  • Tehetségműhelyek tevékenységének tapasztalatai

 

 • Tavaszi vigasságokkal kapcsolatos teendők

 

2020.04.22.

Föld napi rendezvény. Boldog, Zsámbok, és Galgahévíz nagycsoportosaival. (házigazda Boldog)

2020.04.25

Tavaszi Vigasságok a Művelődési Otthonban

2020.04 . 27 – 28 -29

OVIBA KUKKANTÓ!  nyílt nap keretében a leendő óvodások bepillantást nyerhetnek az óvodai életbe. 

04. 25 –26.

Első osztályosok beiratkozása.

2020.05. hóban

Nevelési évet záró szülői értekezletek megtartása, év értékelés.

2020.május első hétében

Anyás nyílt napok a Cica, Süni és Méhecske csoportban.

05. 13 – 15.

Óvodai beíratás a hirdetmény alapján.

2020.05.29.

Gyermeknap az óvodában délelőtt, délután családi programmal folytatás 16 – 18.

2020.06.05.

Pedagógus napon a középső csoportosok kis műsorral ajándékozzák meg nevelőiket.

06. 05

Vidám ballagás a Süni csoportban

06. 07.

Ballagó és tanévzáró ünnepély az óvodában.

06. 27.

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet.

Téma: az elmúlt nevelési év értékelése, kiemelt feladat a mese-vers 

07. 12.

Falunapi rendezvényem részvétel az óvodásokkal. Szombaton kreatív délelőtt az óvodában színes programokkal, a Népi Játszóházasok közreműködésével (légvár, népi fa játékok, arcfestés, lufi fújás, fényképezés)

2020.07.18

Nevelés nélküli munkanap 

07. 20 – 08.17.

Nyári szünet az óvodában. 

Tisztasági festés, nagytakarítás, felújítások, szükséges munkálatok elvégzése a zökkenőmentes kezdés érdekében. Szükség esetén társadalmi munka szervezése, udvar rendezése.

08. 24.

Nevelési évet indító  nevelőtestületi értekezlet.

 • Téma: 
 • Év indítás az új törvényi módosítások  tükrében.
 • Célok, faladatok, teendőink. 
 • Az előzőleg már ismertetett éves munkaterv véleményezése, ötletek, javaslatok megbeszélése, a munkaterv elfogadása
 • Általános tudnivalók az óvodai élettel kapcsolatosan 
 • 08. 27.

Tanévnyitó szülői értekezlet az újonnan érkező Süni csoportos gyermekek szüleinek.

Felelős:  Kovácsné Andrea és Vanóné Judit óvodapedagógusok

Minden hónap első szerda délutánján óvónői megbeszélést tartunk, melyen az aktuális feladatokat, problémákat, teendőket vitatjuk meg. A dajka nénikkel az ezt követő csütörtökön beszéljük meg a teendőket. A konyhai dolgozókkal mindezek negyedéves ciklusban történnek, illetve ha bármilyen váratlan dolog történik, a lehetőséghez mérten minél előbb egyeztetünk.

Egész évben folyamatos minden héten logopédiai foglalkozás van (hétfő és szerda), melyet a Pedagógiai Szakszolgálatból küldött szakember lát el, a nevelési év elején végzett felmérése szerint.

Az SNI-s gyermekekkel megbízási szerződéssel gyógypedagógus, logopédus és mozgásfejlesztő pedagógus foglalkozik az előírt óraszámnak megfelelően 

A nagycsoportosok heti egy alkalommal (szerda reggel) az iskolában tartják a testnevelés foglalkozásukat.

Heti egy alkalommal szociális segítő látja el a feladatait intézményünkben. 

A nagy és a középső csoportosok (hétfő és csütörtök), a szülők előzetes igényfelmérése alapján, hitoktatáson vesznek részt. 

Tavasszal a nagycsoportosok Galgamenti Néptánc Találkozón vesznek részt Isaszeg településen.

Rendszeresen figyeljük a pályázati kiírásokat, lehetőségeinkhez mérten részt veszünk benne.

Szakmai megújulásunk érdekében továbbképzéseken, helyi hospitálásokon, tanfolyamokon veszünk részt az éves feladatok, célkitűzések tükrében, ebben a nevelési évben a mese-vers témára kiélezve.

A közösségi szolgálatot végző, helybéli fiataloknak lehetőséget adunk, hogy intézményünkben tevékenykedjenek.

Óvodapedagógusi, pedagógus asszisztensi és dajkai szakmai gyakorlatra is lehetőséget adunk, amennyiben igény van rá.

 

Galgahévíz, 2019. szeptember 

                                                                                                                              Darnyik Anikó                                                                                                             m.b.óvodavezető