Munkatársaink

„Hajolj felém, tanulj meg engem;

  Próbáld meghallani csepp hangomat, hogy rám ismerj!”

Egymás munkáját megbecsüljük, értékeljük.

 

Óvodavezető:

Darnyik Anikó

Óvodapedagógusaink szakmailag jól felkészültek, pedagógiai megújulásra törekvőek, folyamatosan képzik magukat. A szerzett ismereteket személyiségük és a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően alkalmazzák.Házi hospitálások, illetve regionális továbbképzések során adjuk át tapasztalatainkat.

Méhecske csoport óvónői:

Gregus Viktorné /Andrea/

dajka:

Kovácsné Szép Mónika

Cica csoport óvónői:

Kovácsné Darnyik Artemisz

dajka:

Hajdú Lászlóné /Éva/

Süni csoport óvónői:

Kovácsné Kolesza Andrea

Vanóné Varga Judit

Maci csoport óvónői:

Óvári Mihályné /Pannuci/

Erőssné Pintér Katalin

dajka:

Sukaj Istvánné /Böbi/

A gyermekcsoportokban dolgozó óvodapedagógusok munkáját egy dajka segíti. Együttműködésük jó, a gyermekek érdekeit előtérbe helyező, segítő kapcsolat.

A középső és nagycsoportos beszédhibás gyerekekkel hetiheti 2 alkalommal logopédus foglalkozik.

Évente egy alkalommal (év elején) munkatársi értekezletünk segíti az információk átadását, a felmerülő feladatok megoldását, az egyenletes munkamegosztást.

Intézményünkben összesen 19 fő dolgozik.

Kollégáinknak a következő területeken vannak képesítéseik, végeztek szak-tanfolyamokat:

Intézményvezető-fejlesztő, Szakvizsgázott óvodapedagógus, Családpedagógiai tanácsadó, Pályázatíró-figyelő, Kommunikációs manager, Fejlesztőpedagógus, Gyógypedagógiai asszisztens, Tanító képzőt végzett, Vizuális nevelő, Néptánc oktató, Mentálhigiénés esethangsúlyú továbbképzés, Kreatív tréning, Hatékonyságfejlesztő tréning, Autogén tréning, Kineziológia, Logopédiai továbbképzés, Tanulási és viselkedési zavarok, Tevékenységközpontú óvodai nevelés, Helyi programkészítés, Mozgásfejlesztés az óvodában, Kézműves technikák, Környezetkultúra az óvodában, Drámapedagógiai óvodapedagógus, Bábcsoport vezető

Élelmezésvezető:

Jenei Edit

Konyhai dolgozók:

Dolányi Marianna szakácsnő

Bencze Attiláné konyhalány

Lendvai Alfréd Józsefné konyhalány

Gajdo Sonia Daniella konyhalány

Óvodai Szülői Szervezet:

Szabó Ágnes – Elnök

Mrkváné Pacza Zita – Elnökhelyettes