Óvodapedagógust keresünk!


Categories :

Galgahévízi Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda és Konyha 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Galgahévízi Csemetekert Napköziotthonos Óvoda és Konyha 

óvodapedagógus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2193 Galgahévíz, Fő út 104. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az óvodai nevelés ellátása az ONAP és a helyi Pedagógiai Programban leírtak alapján. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, óvodapedagógus, 

• óvodapedagógusi – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

• ECDL 

• büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentumok 

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=510525 1/2 

2020. 07. 14. Megtekintés 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Darnyik Anikó nyújt, a +36-70- 332-2794 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Galgahévízi Csemetekert Napközi Otthonos Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (2193 Galgahévíz, Fő út 104. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-07/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

vagy 

• Elektronikus úton Darnyik Anikó részére a csemetekertovi@gmail.com E-mail címen keresztül 

vagy 

• Személyesen: Danyik Anikó, Pest megye, 2193 Galgahévíz, Fő út 104. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás után, vezetői döntés alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• ovoda.galgaheviz.hu – 2020. július 18. 

• www.facebook.com/csemetekert.ovoda – 2020. július 18. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.galgaheviz.hu honlapon szerezhet.